Une nouvelle jeunesse à la vie... Een nieuwe jeugd voor het leven...

On n’est pas éternel…, mais la vie oui !

Wij zijn niet eeuwig..., maar het leven wel!