Une nouvelle jeunesse à la vie... Een nieuwe jeugd voor het leven...

 

Adria CEELEN & Bart VAN DIJK

 

08-05-1952

122d, Gestelsestraat, 5615 LJ Eindhoven – Pays-Bas

 

adriaceelen@on.nl

+31 6 29 76 55 16

www.adriaceelen.nl

Instagram et Linkedln

 

 

 

Quo Vadis

 

… Turn giddy, and be helped by backward turning… (Shakespeare)

 

Dit betekent zoiets als “je maakt jezelf al draaiend duizelig, maar kunt jezelf herstellen door een paar keer in de tegenovergestelde richting te draaien”.

 

 

 

 

 

Quo Vadis

 

… Turn giddy, and be helped by backward turning… (Shakespeare)

 

Cela signifie quelque chose comme "vous vous donnez le vertige en tournant, mais vous pouvez vous remettre en tournant plusieurs fois dans la direction opposée".